REGULAMIN OFERTY „TYDZIEŃ ZDROWEGO UŚMIECHU”

Organizatorem „Oferty” stomatologicznej jest klinika Cinis Med – ECO 2 Sp z o.o. ( zwana dalej „Organizator”), mieszcząca się przy ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, NIP: 527-265-14-41.

 1. Oferta polega na udzielaniu przez Organizatora zniżek na dane usługi:
  • BEZPŁATNA konsultacja STOMATOLOGICZNA,
  • BEZPŁATNE wykonanie zdjęcia panoramicznego jamy ustnej aparatem KaVo OP 3D Pro
  • rabat na higienizację.

2. W okresie obowiązywania powyższych zniżek Osoba Uprawniona może:

  • tylko raz skorzystać z bezpłatnej konsultacji stomatologicznej,
  • tylko raz bezpłatnie wykonanać zdjęcie panoramiczne jamy ustnej,
  • tylko raz skorzystać z higienizacji w promocyjnej cenie – zgodnie z zaleceniem lekarza higienizację należy wykonywać co 6 miesięcy, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.
 1. Z usług objętych ofertą można skorzystać tylko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 2. OSOBY UPRAWNIONE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ZNIŻKOWEJ:
  • osoba, która w okresie od dnia 21.03.2019 do dnia 04.04.2019 r. wypełni formularz na jednej z dedykowanych stron internetowych,
  • osoba, która w terminie do 04.04.2019 r. zadzwoni do placówki 506 499 888 i umówi się na wizytę konsultacyjną powołując się na ofertę „TYDZIEŃ ZDROWEGO UŚMIECHU”.
 1. CZAS TRWANIA OFERTY I OKRES OBOWIĄZYWANIA ZNIŻEK:
  • Oferta obowiązuje w dniach: od 21.03.2019 r. do dnia 04.04.2019 r.
  • Zniżka  na higienizację w ramach Oferty obowiązuje do dnia 04.04.2019 r. i może ulec przedłużeniu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
  • Niniejszy regulamin jest podany na stronie www.cinismed.pl oraz dostępny jest w Placówce Cinis Med.
  • Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu oferty mogą być składane
   przez uczestników promocji w formie pisemnej na adres siedziby organizatora promocji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora promocji. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora promocji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator promocji opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
  • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
   Cinis Med. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność intelektualną Cinis Med lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cinis Med, ul. Branickiego 15, Warszawa - Wilanów
2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Cinis Med) jedynie do kontaktu ze mną.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cinis Med, ul. Branickiego 15, Warszawa - Wilanów
2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Umów wizytę