PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DR N. MED. MARIA KUSZ - ENDOKRYNOLOG

Sebastian Popiel – psycholog, wizyty stacjonarne

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w:

 • terapii osób dorosłych w sytuacji kryzysu
 • problemach związanych z relacjami
 • problemach związanych z łączeniem życia osobistego z zawodowym

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

DR N. MED. MARIA KUSZ - ENDOKRYNOLOG

dr Joanna Heidtman - psycholog , wizyty stacjonarne

dr Joanna Heidtman – ukończyła psychologię oraz socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

Specjalizuje się w doradztwie dla osób dorosłych w okresach zmian i trudności, wsparciu w rozwiązywaniu problemów relacyjnych oraz związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Pracuje jako doradca, coach i wykładowca akademicki. Jest w trakcie szkolenia certyfikującego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej organizowany przez Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas konsultacji psychologicznych koncentruje się na trudnościach klientów w relacjach, komunikacji, radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Prowadzi także sesje dla osób, które poszukują pomocy psychologa w trudnych sytuacjach, zmianach i kiedy dotychczasowe strategie radzenia sobie z trudnościami przestają być skuteczne.

* * *

Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadziła badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Obecnie współzarządzająca w firmie doradczej Heidtman & Piasecki. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego. Wykładowca na Uniw. SWPS oraz MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, przywództwa i dynamiki grup i efektywności osobistej. Współpracuje z Fund. Marka Kamińskiego oraz Akademią Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Prowadzi indywidualne sesje doradcze w zakresie psychologii, wykłady, warsztaty z liderami. Projektuje i realizuje programy rozwoju liderów oraz prowadzi sesje coachingowe dla osób chcących realizować indywidualne cele rozwojowe. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez Erickson College International, licencję Insights Discovery™, certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą “Action Learning” i ukończenia podstaw Racjonalnej Terapii Zachowań.

Książki: “W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi”, “Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna”, „Sensotwórczość – 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i organizacji ”.

DR N. MED. MARIA KUSZ - ENDOKRYNOLOG

Anna Kopyść – psycholog, wizyty stacjonarne oraz telekonsultacje

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 10 lat oraz dorosłym. Prowadzi grupy wsparcia dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz grupowe szkolenia z umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych dla firm lub innych instytucji. W  pracy korzysta z nurtu terapii schematu i technik behawioralno-poznawczych.

Specjalizuje się w:

 • Budowanie zdrowych relacji interpersonalnych
 • Trudności w identyfikowaniu i wyrażaniu emocji
 • Wyrażanie i odkrywanie swoich potrzeb psychologicznych
 • Rozpoznawanie własnych granic
 • Sytuacje kryzysowe u nastolatków i wspieranie młodzieży
 • Praca z samooceną i poczuciem własnej wartości
 • Pomoc osobom uwikłanym w toksyczne związki
 • Konsultacje wychowawcze  
DR N. MED. MARIA KUSZ - ENDOKRYNOLOG

Sonia Sherzai – psycholog, wizyty stacjonarne

Jest absolwentką psychologii na USWPS w Warszawie. Już w trakcie studiów
odbywała różne praktyki i warsztaty, które wzbogacały jej doświadczenia w pracy
psychologa m.in praktyki na Oddziale Klinicznym Psychiatrii w SPDSK Warszawa, podczas których odbyła szkolenia z psychoterapii poznawczo–behawioralnej
(CBT) i interwencji kryzysowej.
Pracę opiera na stworzeniu relacji opartej na fundamencie zaufania, w której druga osoba zyskuję poczucie bycia wysłuchaną i rozumianą. Ma doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych, zmagającymi się z obniżonym nastrojem, problemami w relacjach, samotnością, depresją, OCD, nerwicą, PTSD, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, traumą, problemami osobowości. Pracuje również z dziećmi z autyzmem,
Ponadto dysponuję doświadczeniem w obszarach motywacji (osobistej i tego jak motywować innych), skutecznej komunikacji (z partnerem, rodziną i współpracownikami), radzenia sobie ze stresem, wyznaczania i realizacji celów. Jest ambitną, wysoko zmotywowaną osobą, znającą
niestandardowe języki. Pracuje w języku polskim, perskim i angielskim.
Jej głównym obszarem zainteresowań jest aplikacja wiedzy psychologicznej w indywidualnej pracy z ludźmi oraz rozwój osobisty.

DR N. MED. MARIA KUSZ - ENDOKRYNOLOG

Karolina Stelmaszek - psychiatra, wizyty stacjonarne

Psychiatra Karolina Stelmaszek prowadzi w naszej klinice diagnostykę oraz terapię farmakologiczną osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu oraz osobowości. Uważa, że jedynie dogłębnie zebrany wywiad i empatyczne podejście do pacjenta pozwala uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny.
Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji.
Absolwentka Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie kończy szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii.

ZADAJ PYTANIE

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cinis Med, ul. Branickiego 15, Warszawa - Wilanów
2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Cinis Med) jedynie do kontaktu ze mną.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cinis Med, ul. Branickiego 15, Warszawa - Wilanów
2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Umów wizytę